• 00:00
  Akcenti dana
 • 00:20
  Dnevnik ruske TV 1
 • 01:00
  Đuka džingl
 • 01:01
  Muzika
 • 05:30
  Zdravlje
 • 06:10
  Muzika
 • 06:55
  Đuka džingl
 • 06:56
  Himna Bože pravde
 • 06:57
  Đuka džingl
 • 06:58
  Najava programa
 • 07:00
  Akcenti dana
 • 07:20
  Reklame
 • 07:22
  Dnevnik ruske TV 1
 • 07:44
  Srbija čudesan dan
 • 07:49
  Poruke
 • 07:51
  Manastir Gradac
 • 07:58
  Reklame
 • 08:00
  Najava programa
 • 08:01
  Porodica Jermolovi
 • 08:52
  Zanimljivosti
 • 08:58
  Reklame
 • 09:00
  Najava programa
 • 09:01
  Šta da čitam
 • 09:20
  Putokaz
 • 09:22
  Bioprognoza
 • 09:24
  Kursna lista
 • 09:26
  Vežbajte sa Ivanom
 • 09:36
  Putopis
 • 09:55
  Reklame
 • 09:59
  Najava programa
 • 10:00
  Štampa
 • 10:20
  Putokaz
 • 10:23
  Kursna lista
 • 10:25
  Bioprognoza
 • 10:27
  Zdravlje
 • 11:53
  Reklame
 • 12:00
  Najava programa
 • 12:01
  Muzika
 • 12:10
  Presek
 • 13:20
  Blago onom ko dovjeka živi
 • 13:30
  Kursna lista
 • 13:32
  Bioprognoza
 • 13:36
  Putokaz
 • 13:38
  Blago onom ko dovjeka živi
 • 13:50
  Reklame
 • 14:00
  Najava programa
 • 14:01
  Muzika
 • 14:10
  Bioprognoza
 • 14:12
  Kursna lista
 • 14:14
  Tokovi moći
 • 14:44
  Zanimljivosti
 • 14:50
  Bioprognoza
 • 14:52
  Kursna lista
 • 14:54
  Putokaz
 • 14:56
  Vaskrsenje
 • 15:53
  Bioprognoza
 • 15:55
  Kursna lista
 • 15:57
  Reklame
 • 16:00
  Akcenti
 • 16:10
  Najava programa
 • 16:15
  Gnosa
 • 17:15
  Rečnik zanimanja
 • 17:53
  Reklame
 • 18:00
  Akcenti
 • 18:10
  Putokaz
 • 18:15
  Najava programa
 • 18:16
  Porodica Jermolovi
 • 19:00
  Dnevnik ruske TV 1
 • 19:22
  Reklame
 • 19:26
  Vežbajte sa Ivanom
 • 19:39
  Zanimljivosti
 • 19:46
  Velja Bugarin
 • 19:47
  Pravoslavni kalendar
 • 19:49
  Poruke
 • 19:51
  Putopis
 • 20:00
  Reklame
 • 20:05
  Najava programa
 • 20:06
  Novosadska nedelja
 • 20:35
  Muški net svet
 • 21:05
  Savest
 • 22:00
  Zanimljivosti
 • 22:27
  Reklame
 • 22:30
  Akcenti dana
 • 22:55
  Najava programa
 • 22:56
  Reklame
 • 23:00
  S pesmom u zavičaj
00:00

Akcenti dana

Centralna dnevna informativna emisija dnevničnog tipa. Složena informativna struktura.