• 00:00
  Akcenti dana
 • 00:20
  Dnevnik ruske TV 1
 • 01:00
  Đuka džingl
 • 01:01
  Pun gas
 • 01:30
  Krov nad glavom
 • 02:00
  Muzika
 • 07:00
  Akcenti dana
 • 07:20
  Reklame
 • 07:22
  Dnevnik ruske TV 1
 • 07:44
  Srbija čudesan dan
 • 07:49
  Pravoslavni kalendar
 • 07:51
  Ikone vinjete
 • 07:54
  Prolog
 • 07:57
  Velja Bugarin
 • 07:58
  Reklame
 • 08:00
  Najava programa
 • 08:01
  Porodica Jermolovi
 • 08:58
  Reklame
 • 09:00
  Najava programa
 • 09:01
  Šta da čitam
 • 09:20
  Bioprognoza
 • 09:22
  Kursna lista
 • 09:24
  Muški net svet
 • 09:50
  Reklame
 • 10:00
  Najava programa
 • 10:01
  Štampa
 • 10:20
  Bioprognoza
 • 10:22
  Kursna lista
 • 10:24
  Putokaz
 • 10:26
  Krov nad glavom
 • 10:56
  Indžoj
 • 11:11
  Blago onom ko dovjeka živi
 • 11:20
  Pun gas
 • 11:50
  Reklame
 • 11:59
  Najava programa
 • 12:00
  Muzika
 • 12:10
  Bioprognoza
 • 12:12
  Kursna lista
 • 12:14
  Putokaz
 • 12:16
  Zdravlje
 • 13:54
  Reklame
 • 13:59
  Najava programa
 • 14:00
  Muzika
 • 14:10
  Bioprognoza
 • 14:12
  Kursna lista
 • 14:14
  Putokaz
 • 14:16
  Zlatno polje
 • 15:50
  Bioprognoza
 • 15:53
  Kursna lista
 • 15:55
  Reklame
 • 16:00
  Akcenti
 • 16:10
  Najava programa
 • 16:15
  Putokaz
 • 16:17
  Izazovi istine
 • 16:44
  Tokovi moći
 • 17:15
  Dokumentarni film
 • 17:55
  Reklame
 • 17:59
  Najava programa
 • 18:00
  Akcenti
 • 18:15
  Porodica Jermolovi
 • 19:05
  Dnevnik ruske TV 1
 • 19:25
  Reklame
 • 19:30
  Vežbajte sa Ivanom
 • 19:43
  Velja Bugarin
 • 19:44
  Pravoslavni kalendar
 • 19:45
  Prolog
 • 19:48
  Velja Bugarin
 • 19:49
  Zanimljivosti
 • 19:55
  Reklame
 • 20:00
  Putokaz
 • 20:10
  Najava programa
 • 20:15
  Rečnik zanimanja
 • 20:55
  Partneri u akciji
 • 22:27
  Reklame
 • 22:30
  Akcenti dana
 • 22:50
  Najava programa
 • 22:51
  Reklame
 • 23:00
  Gnosa
00:00

Akcenti dana

Centralna dnevna informativna emisija dnevničnog tipa. Složena informativna struktura.