• 00:00
  Akcenti dana
 • 00:20
  Dnevnik ruske TV 1
 • 01:00
  Đuka džingl
 • 01:01
  Presek
 • 01:02
  Muzika
 • 05:30
  Prezent
 • 06:58
  Najava programa
 • 07:00
  Akcenti dana
 • 07:20
  Reklame
 • 07:21
  Ruski dnevnik
 • 07:41
  Srbija čudesan dan
 • 07:46
  Vežbajte sa Ivanom
 • 07:58
  Reklame
 • 08:00
  Najava programa
 • 08:01
  Porodica Jermolovi
 • 08:52
  Pravoslavni kalendar
 • 08:54
  Prolog
 • 08:57
  Velja Bugarin
 • 08:58
  Reklame
 • 09:00
  Šta da čitam
 • 09:20
  Novosadska nedelja
 • 10:06
  Reklame
 • 10:16
  Najava programa
 • 10:17
  Šta da čitam
 • 10:36
  Film info
 • 11:06
  Farma
 • 11:55
  Reklame
 • 12:00
  Muzika
 • 12:10
  Najava programa
 • 12:11
  Bioprognoza
 • 12:12
  Kursna lista
 • 12:14
  Zdravlje
 • 13:44
  Bioprognoza
 • 13:46
  Kursna lista
 • 13:48
  Putokaz
 • 13:55
  Reklame
 • 14:00
  Najava programa
 • 14:01
  Obrazovni program
 • 15:00
  Bioprognoza
 • 15:02
  Kursna lista
 • 15:04
  Putokaz
 • 15:06
  Indžoj
 • 15:21
  Vežbajte sa Ivanom
 • 15:33
  Zanimljivosti
 • 15:46
  Bioprognoza
 • 15:48
  Kursna lista
 • 15:50
  Reklame
 • 16:00
  Akcenti
 • 16:15
  Najava programa
 • 16:16
  Muški net svet
 • 16:36
  Taksistkinja
 • 17:50
  Reklame
 • 18:00
  Akcenti
 • 18:10
  Najava programa
 • 18:11
  Porodica Jermolovi
 • 19:05
  Dnevnik ruske TV
 • 19:27
  Reklame
 • 19:30
  Putokaz
 • 19:32
  Poruke
 • 19:34
  Pravoslavni kalendar
 • 19:36
  Prolog
 • 19:39
  Velja Bugarin
 • 19:40
  Vežbajte sa Ivanom
 • 19:48
  Indžoj
 • 20:11
  Reklame
 • 20:15
  Najava programa
 • 20:16
  Pun gas
 • 20:45
  Tokovi moći
 • 21:15
  Gnosa
 • 22:27
  Reklame
 • 22:30
  Akcenti dana
 • 22:50
  Reklame
 • 22:53
  Najava programa
 • 23:00
  Putopis
00:00

Akcenti dana

Centralna dnevna informativna emisija dnevničnog tipa. Složena informativna struktura.