• 00:08
  Kefalica
 • 00:24
  Dip Dap
 • 00:27
  Molang
 • 00:38
  Pepa prase
 • 00:51
  Teletabisi
 • 01:03
  Mašine Strašne Priče
 • 01:10
  Maša i medved
 • 01:25
  Patrolne Šape
 • 01:49
  Frenina stopala
 • 02:16
  Odbods
 • 02:31
  Muk
 • 02:43
  Džulijus Junior
 • 03:07
  Dvorištvance
 • 03:30
  Patrolne Šape
 • 03:53
  Mašine Strašne Priče
 • 04:00
  Maša i medved
 • 04:15
  Pepa prase
 • 04:25
  Kefalica
 • 04:41
  Frenina stopala
 • 05:04
  Zdravo Dete
 • 05:14
  Super Krila
 • 05:27
  Vrtirepi
 • 05:45
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Odbods
 • 06:40
  Muk
 • 06:51
  Super Krila
 • 07:04
  Vrtirepi
 • 07:16
  Dip Dap
 • 07:22
  Kefalica
 • 07:27
  Zdravo Dete
 • 07:40
  Molang
 • 07:52
  Pepa prase
 • 08:05
  Dip Dap
 • 08:10
  Teletabisi
 • 08:25
  Mašine strašne priče
 • 08:32
  Maša i medved
 • 08:50
  Džulijus Junior
 • 09:13
  Molang
 • 09:20
  Super Krila
 • 09:33
  Vrtirepi
 • 09:46
  Odbods
 • 10:02
  Muk
 • 10:16
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 10:41
  Frenina stopala
 • 11:07
  Patrolne Šape
 • 11:34
  Mašine strašne priče
 • 11:40
  Maša i medved
 • 11:57
  Pepa prase
 • 12:10
  Kefalica
 • 12:20
  Zdravo Dete
 • 12:30
  Molang
 • 12:36
  Super Krila
 • 12:49
  Vrtirepi
 • 13:01
  Odbods
 • 13:17
  Muk
 • 13:33
  Teletabisi
 • 13:48
  Dvorištvance
 • 14:13
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:36
  Frenina stopala
 • 15:00
  Dip Dap
 • 15:05
  Džulijus Junior
 • 15:32
  Kefalica
 • 15:40
  Zdravo Dete
 • 15:50
  Molang
 • 16:05
  Pepa prase
 • 16:20
  Teletabisi
 • 16:35
  Mašine strašne priče
 • 16:42
  Maša i medved
 • 17:00
  Patrolne Šape
 • 17:30
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 18:00
  Super Krila
 • 18:13
  Vrtirepi
 • 18:27
  Džulijus Junior
 • 18:54
  Odbods
 • 19:09
  Muk
 • 19:21
  Kefalica
 • 19:31
  Zdravo Dete
 • 19:45
  Mašine strašne priče
 • 19:51
  Maša i medved
 • 20:10
  Pepa prase
 • 20:20
  Molang
 • 20:24
  Patrolne Šape
 • 20:55
  Frenina stopala
 • 21:20
  Odbods
 • 21:36
  Muk
 • 21:50
  Dip Dap
 • 21:58
  Teletabisi
 • 22:11
  Super Krila
 • 22:24
  Vrtirepi
 • 22:36
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:00
  Dvorištvance
 • 23:25
  Džulijus Junior
 • 23:49
  Kefalica
 • 23:54
  Dip Dap
00:08

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.