• 00:08
  Kefalica
 • 00:27
  Dip Dap
 • 00:30
  Molang
 • 00:41
  Pepa prase
 • 00:52
  Teletabisi
 • 01:05
  Mašine Strašne Priče
 • 01:11
  Maša i medved
 • 01:25
  Patrolne Šape
 • 01:51
  Frenina stopala
 • 02:14
  Odbods
 • 02:30
  Muk
 • 02:41
  Džulijus Junior
 • 03:04
  Dvorištvance
 • 03:27
  Patrolne Šape
 • 03:51
  Mašine Strašne Priče
 • 03:57
  Maša i medved
 • 04:11
  Pepa prase
 • 04:22
  Kefalica
 • 04:41
  Frenina stopala
 • 05:04
  Zdravo Dete
 • 05:15
  Super Krila
 • 05:27
  Vrtirepi
 • 05:39
  Tom i čarobno drvo
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:23
  Odbods
 • 06:39
  Muk
 • 06:51
  Super Krila
 • 07:03
  Vrtirepi
 • 07:15
  Dip Dap
 • 07:21
  Kefalica
 • 07:28
  Zdravo Dete
 • 07:41
  Molang
 • 07:52
  Pepa prase
 • 08:05
  Dip Dap
 • 08:10
  Teletabisi
 • 08:25
  Mašine strašne priče
 • 08:31
  Maša i medved
 • 08:50
  Džulijus Junior
 • 09:13
  Molang
 • 09:20
  Super Krila
 • 09:32
  Vrtirepi
 • 09:46
  Odbods
 • 10:01
  Muk
 • 10:15
  Tom i čarobno drvo
 • 10:40
  Frenina stopala
 • 11:05
  Patrolne Šape
 • 11:30
  Mašine strašne priče
 • 11:36
  Maša i medved
 • 11:55
  Pepa prase
 • 12:10
  Kefalica
 • 12:20
  Zdravo Dete
 • 12:30
  Molang
 • 12:36
  Super Krila
 • 12:48
  Vrtirepi
 • 13:02
  Odbods
 • 13:17
  Muk
 • 13:31
  Teletabisi
 • 13:45
  Dvorištvance
 • 14:10
  Tom i čarobno drvo
 • 14:35
  Frenina stopala
 • 15:00
  Dip Dap
 • 15:05
  Džulijus Junior
 • 15:30
  Kefalica
 • 15:40
  Zdravo Dete
 • 15:51
  Molang
 • 16:05
  Pepa prase
 • 16:20
  Teletabisi
 • 16:35
  Mašine strašne priče
 • 16:42
  Maša i medved
 • 17:00
  Patrolne Šape
 • 17:30
  Tom i čarobno drvo
 • 18:00
  Super Krila
 • 18:13
  Vrtirepi
 • 18:27
  Džulijus Junior
 • 18:52
  Odbods
 • 19:08
  Muk
 • 19:20
  Kefalica
 • 19:30
  Zdravo Dete
 • 19:45
  Mašine strašne priče
 • 19:51
  Maša i medved
 • 20:10
  Pepa prase
 • 20:22
  Molang
 • 20:26
  Patrolne Šape
 • 20:55
  Frenina stopala
 • 21:20
  Odbods
 • 21:36
  Muk
 • 21:50
  Dip Dap
 • 21:57
  Teletabisi
 • 22:10
  Super Krila
 • 22:23
  Vrtirepi
 • 22:36
  Tom i čarobno drvo
 • 23:00
  Dvorištvance
 • 23:25
  Džulijus Junior
 • 23:48
  Kefalica
 • 23:54
  Dip Dap
00:08

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.