• 00:08
  Kefalica
 • 00:23
  Dip Dap
 • 00:27
  Molang
 • 00:40
  Pepa prase
 • 00:50
  Teletabisi
 • 01:03
  Mašine strašne priče
 • 01:10
  Maša i medved
 • 01:25
  Patrolne Šape
 • 01:51
  Frenina stopala
 • 02:15
  Odbods
 • 02:31
  Muk
 • 02:43
  Džulijus Junior
 • 03:07
  Dvorištvance
 • 03:29
  Patrolne Šape
 • 03:53
  Mašine strašne priče
 • 03:59
  Maša i medved
 • 04:15
  Pepa prase
 • 04:25
  Kefalica
 • 04:42
  Frenina stopala
 • 05:03
  Zdravo Dete
 • 05:14
  Super Krila
 • 05:26
  Vrtirepi
 • 05:38
  Tom i čarobno drvo
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Odbods
 • 06:40
  Muk
 • 06:51
  Super Krila
 • 07:04
  Vrtirepi
 • 07:15
  Kefalica
 • 07:22
  Dip Dap
 • 07:30
  Zdravo Dete
 • 07:41
  Molang
 • 07:52
  Pepa prase
 • 08:03
  Dip Dap
 • 08:10
  Teletabisi
 • 08:26
  Mašine Strašne Priče
 • 08:32
  Maša i medved
 • 08:50
  Džulijus Junior
 • 09:13
  Molang
 • 09:20
  Super Krila
 • 09:33
  Vrtirepi
 • 09:47
  Odbods
 • 10:03
  Muk
 • 10:18
  Tom i čarobno drvo
 • 10:42
  Frenina stopala
 • 11:07
  Patrolne Šape
 • 11:33
  Mašine Strašne Priče
 • 11:38
  Maša i medved
 • 11:55
  Pepa prase
 • 12:10
  Kefalica
 • 12:20
  Zdravo Dete
 • 12:30
  Molang
 • 12:36
  Super Krila
 • 12:48
  Vrtirepi
 • 13:02
  Odbods
 • 13:17
  Muk
 • 13:31
  Teletabisi
 • 13:47
  Dvorištvance
 • 14:12
  Tom i čarobno drvo
 • 14:37
  Frenina stopala
 • 14:58
  Dip Dap
 • 15:05
  Džulijus Junior
 • 15:30
  Kefalica
 • 15:40
  Zdravo Dete
 • 15:50
  Molang
 • 16:05
  Pepa prase
 • 16:20
  Teletabisi
 • 16:35
  Mašine Strašne Priče
 • 16:41
  Maša i medved
 • 17:00
  Patrolne Šape
 • 17:30
  Tom i čarobno drvo
 • 18:00
  Super Krila
 • 18:13
  Vrtirepi
 • 18:28
  Džulijus Junior
 • 18:53
  Odbods
 • 19:08
  Muk
 • 19:20
  Kefalica
 • 19:30
  Zdravo Dete
 • 19:45
  Mašine Strašne Priče
 • 19:51
  Maša i medved
 • 20:10
  Pepa prase
 • 20:21
  Molang
 • 20:25
  Patrolne Šape
 • 20:55
  Frenina stopala
 • 21:20
  Odbods
 • 21:36
  Muk
 • 21:50
  Dip Dap
 • 21:55
  Teletabisi
 • 22:10
  Super Krila
 • 22:23
  Vrtirepi
 • 22:35
  Tom i čarobno drvo
 • 23:00
  Dvorištvance
 • 23:25
  Džulijus Junior
 • 23:48
  Kefalica
 • 23:55
  Dip Dap
00:08

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.