• 00:08
  Kefalica
 • 00:27
  Molang
 • 00:38
  Pepa prase
 • 00:54
  Teletabisi
 • 01:06
  Mašine strašne priče
 • 01:13
  Maša i medved
 • 01:27
  Patrolne Šape
 • 01:51
  Frenina stopala
 • 02:14
  Odbods
 • 02:30
  Muk
 • 02:42
  Džulijus Junior
 • 03:04
  Dvorištvance
 • 03:27
  Patrolne Šape
 • 03:51
  Mašine strašne priče
 • 03:57
  Maša i medved
 • 04:12
  Pepa prase
 • 04:27
  Kefalica
 • 04:43
  Frenina stopala
 • 05:06
  Zdravo Dete
 • 05:16
  Tom i čarobno drvo
 • 05:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Odbods
 • 06:39
  Muk
 • 06:51
  Džulijus Junior
 • 07:14
  Dip Dap
 • 07:20
  Kefalica
 • 07:25
  Zdravo Dete
 • 07:40
  Molang
 • 07:51
  Pepa prase
 • 08:06
  Dip Dap
 • 08:10
  Teletabisi
 • 08:25
  Mašine Strašne Priče
 • 08:32
  Maša i medved
 • 08:50
  Džulijus Junior
 • 09:13
  Molang
 • 09:20
  Dvorištvance
 • 09:45
  Odbods
 • 10:01
  Muk
 • 10:14
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 10:39
  Frenina stopala
 • 11:03
  Patrolne Šape
 • 11:30
  Mašine Strašne Priče
 • 11:36
  Maša i medved
 • 11:55
  Pepa prase
 • 12:11
  Kefalica
 • 12:20
  Zdravo Dete
 • 12:30
  Molang
 • 12:36
  Tom i čarobno drvo
 • 13:00
  Odbods
 • 13:15
  Muk
 • 13:30
  Teletabisi
 • 13:45
  Dvorištvance
 • 14:10
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:35
  Frenina stopala
 • 15:00
  Dip Dap
 • 15:06
  Džulijus Junior
 • 15:30
  Kefalica
 • 15:40
  Zdravo Dete
 • 15:51
  Molang
 • 16:06
  Pepa prase
 • 16:21
  Teletabisi
 • 16:36
  Mašine Strašne Priče
 • 16:42
  Maša i medved
 • 17:00
  Patrolne Šape
 • 17:30
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 18:00
  Tom i čarobno drvo
 • 18:25
  Džulijus Junior
 • 18:50
  Odbods
 • 19:07
  Muk
 • 19:20
  Kefalica
 • 19:30
  Zdravo Dete
 • 19:45
  Mašine Strašne Priče
 • 19:51
  Maša i medved
 • 20:09
  Pepa prase
 • 20:24
  Molang
 • 20:28
  Patrolne Šape
 • 20:55
  Frenina stopala
 • 21:20
  Odbods
 • 21:35
  Muk
 • 21:49
  Dip Dap
 • 21:55
  Teletabisi
 • 22:10
  Tom i čarobno drvo
 • 22:35
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:00
  Dvorištvance
 • 23:26
  Džulijus Junior
 • 23:49
  Kefalica
 • 23:51
  Dip Dap
 • 23:58
  Zdravo Dete
00:08

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.