• 00:06
  Kefalica
 • 00:22
  Dip Dap
 • 00:28
  Molang
 • 00:40
  Pepa prase
 • 00:55
  Teletabisi
 • 01:08
  Mašine strašne priče
 • 01:14
  Maša i medved
 • 01:29
  Patrolne Šape
 • 01:53
  Frenina stopala
 • 02:15
  Odbods
 • 02:31
  Muk
 • 02:42
  Džulijus Junior
 • 03:05
  Dvorištvance
 • 03:28
  Patrolne Šape
 • 03:50
  Maša i medved
 • 03:58
  Mašine strašne priče
 • 04:12
  Pepa prase
 • 04:28
  Kefalica
 • 04:44
  Frenina stopala
 • 05:06
  Zdravo Dete
 • 05:17
  Tom i čarobno drvo
 • 05:39
  Teletabisi
 • 05:45
  Odbods
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Odbods
 • 06:39
  Muk
 • 06:53
  Zdravo Dete
 • 07:03
  Dip Dap
 • 07:07
  Džulijus Junior
 • 07:31
  Kefalica
 • 07:47
  Molang
 • 08:01
  Pepa prase
 • 08:16
  Dip Dap
 • 08:25
  Teletabisi
 • 08:45
  Mašine strašne priče
 • 08:51
  Maša i medved
 • 09:07
  Džulijus Junior
 • 09:31
  Molang
 • 09:35
  Dvorištvance
 • 10:05
  Odbods
 • 10:20
  Muk
 • 10:34
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 10:57
  Frenina stopala
 • 11:20
  Patrolne Šape
 • 11:50
  Mašine strašne priče
 • 11:56
  Maša i medved
 • 12:12
  Pepa prase
 • 12:30
  Kefalica
 • 12:50
  Molang
 • 12:55
  Tom i čarobno drvo
 • 13:20
  Zdravo Dete
 • 13:35
  Odbods
 • 13:51
  Muk
 • 14:02
  Dvorištvance
 • 14:27
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:50
  Frenina stopala
 • 15:15
  Zdravo Dete
 • 15:30
  Džulijus Junior
 • 15:55
  Kefalica
 • 16:11
  Molang
 • 16:25
  Pepa prase
 • 16:41
  Teletabisi
 • 17:00
  Mašine strašne priče
 • 17:06
  Maša i medved
 • 17:25
  Patrolne Šape
 • 17:55
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 18:20
  Tom i čarobno drvo
 • 18:42
  Džulijus Junior
 • 19:10
  Odbods
 • 19:26
  Muk
 • 19:40
  Kefalica
 • 20:00
  Mašine strašne priče
 • 20:06
  Maša i medved
 • 20:22
  Pepa prase
 • 20:37
  Molang
 • 20:41
  Patrolne Šape
 • 21:10
  Frenina stopala
 • 21:36
  Zdravo Dete
 • 21:50
  Odbods
 • 22:06
  Muk
 • 22:20
  Dip Dap
 • 22:25
  Teletabisi
 • 22:40
  Tom i čarobno drvo
 • 23:05
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:30
  Zdravo Dete
 • 23:44
  Džulijus Junior
00:06

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.