• 00:11
  Kefalica
 • 00:28
  Molang
 • 00:32
  Dip Dap
 • 00:43
  Pepa prase
 • 00:58
  Teletabisi
 • 01:11
  Mašine strašne priče
 • 01:17
  Maša i medved
 • 01:32
  Patrolne Šape
 • 01:57
  Frenina stopala
 • 02:20
  Patrolne Šape
 • 02:29
  Odbods
 • 02:36
  Muk
 • 02:47
  Džulijus Junior
 • 03:11
  Dvorištvance
 • 03:34
  Patrolne Šape
 • 03:59
  Mašine strašne priče
 • 04:05
  Maša i medved
 • 04:20
  Pepa prase
 • 04:36
  Kefalica
 • 04:53
  Frenina stopala
 • 05:16
  Zdravo Dete
 • 05:26
  Super Krila
 • 05:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 06:00
  Patrolne Šape
 • 06:24
  Odbods
 • 06:39
  Muk
 • 06:51
  Super Krila
 • 07:04
  Vrtirepi
 • 07:16
  Dip Dap
 • 07:20
  Kefalica
 • 07:25
  Zdravo Dete
 • 07:40
  Molang
 • 07:51
  Pepa prase
 • 08:07
  Dip Dap
 • 08:11
  Teletabisi
 • 08:25
  Mašine Strašne Priče
 • 08:31
  Maša i medved
 • 08:50
  Džulijus Junior
 • 09:14
  Molang
 • 09:21
  Super Krila
 • 09:34
  Vrtirepi
 • 09:48
  Odbods
 • 10:04
  Muk
 • 10:19
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 10:44
  Frenina stopala
 • 11:09
  Patrolne Šape
 • 11:36
  Mašine Strašne Priče
 • 11:42
  Maša i medved
 • 12:00
  Pepa prase
 • 12:15
  Kefalica
 • 12:21
  Zdravo Dete
 • 12:32
  Molang
 • 12:37
  Super Krila
 • 12:50
  Vrtirepi
 • 13:04
  Odbods
 • 13:20
  Muk
 • 13:33
  Teletabisi
 • 13:47
  Dvorištvance
 • 14:12
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 14:35
  Frenina stopala
 • 15:00
  Dip Dap
 • 15:06
  Džulijus Junior
 • 15:31
  Kefalica
 • 15:40
  Zdravo Dete
 • 15:51
  Molang
 • 16:05
  Pepa prase
 • 16:20
  Teletabisi
 • 16:36
  Mašine Strašne Priče
 • 16:42
  Maša i medved
 • 17:01
  Patrolne Šape
 • 17:30
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 18:00
  Super Krila
 • 18:12
  Vrtirepi
 • 18:27
  Džulijus Junior
 • 18:53
  Odbods
 • 19:09
  Muk
 • 19:21
  Kefalica
 • 19:30
  Zdravo Dete
 • 19:45
  Mašine Strašne Priče
 • 19:51
  Maša i medved
 • 20:09
  Pepa prase
 • 20:24
  Molang
 • 20:28
  Patrolne Šape
 • 20:55
  Frenina stopala
 • 21:21
  Odbods
 • 21:37
  Muk
 • 21:50
  Dip Dap
 • 21:55
  Teletabisi
 • 22:12
  Super Krila
 • 22:25
  Vrtirepi
 • 22:38
  Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija
 • 23:01
  Dvorištvance
 • 23:25
  Džulijus Junior
 • 23:49
  Kefalica
 • 23:51
  Dip Dap
 • 23:55
  Zdravo Dete
00:11

Kefalica

U emisiji Kefalica možete videti kako se na sasvim obična pitanja mogu dati neobični odgovori, naročito kad su upućena deci. U popularnoj emisiji Tanje Aleksić, dečaci i devojčice pretškolskog uzrasta pričaju o tome šta je politika, ljubav, štrajk i druge obične teme, koje deca shvataju na svoj način.