• 00:00
  Bistro BiH
 • 00:30
  Ribarska Istina
 • 01:00
  Kuhinjica
 • 01:30
  Andrej Maričić: Život sa prirodom
 • 02:00
  Ribolovačke priče
 • 02:30
  Ribolovačke priče
 • 03:00
  Ulovi trofej
 • 03:31
  Ulovi trofej
 • 04:01
  Lovački saveti
 • 04:30
  Lovački saveti
 • 05:00
  Divlja lepota
 • 05:30
  Lovište
 • 06:00
  Bistro BiH
 • 06:30
  Ribarska Istina
 • 07:00
  Kuhinjica
 • 07:30
  Andrej Maričić: Život sa prirodom
 • 08:00
  Ribolovačke priče
 • 08:30
  Ribolovačke priče
 • 09:00
  Ulovi trofej
 • 09:30
  Ulovi trofej
 • 10:01
  Lovački saveti
 • 10:30
  Lovački saveti
 • 11:00
  Divlja lepota
 • 11:31
  Lovište
 • 12:02
  Bistro BiH
 • 12:30
  Ribarska Istina
 • 13:00
  Kuhinjica
 • 13:30
  Andrej Maričić: Život sa prirodom
 • 14:00
  Ribolovačke priče
 • 14:30
  Ribolovačke priče
 • 15:00
  Ulovi trofej
 • 15:31
  Ulovi trofej
 • 16:02
  Lovački saveti
 • 16:30
  Lovački saveti
 • 17:00
  Divlja lepota
 • 17:31
  Lovište
 • 18:01
  Bistro BiH
 • 18:30
  Ribarska Istina
 • 19:00
  Kuhinjica
 • 19:30
  Andrej Maričić: Život sa prirodom
 • 20:00
  Ribolovačke priče
 • 20:30
  Ribolovačke priče
 • 21:00
  Ulovi trofej
 • 21:31
  Ulovi trofej
 • 22:02
  Lovački saveti
 • 22:30
  Lovački saveti
 • 23:00
  Divlja lepota
 • 23:32
  Lovište
10:30

Lovački saveti

Edukativni TV vodič kroz svet lova sa idejom da podiže nivo kulture lovstva i sadržaja koji prate lov, kao i nivo ekološke svesti na zanimljiv i originalan način. Redovne rubrike se bave oružjem, municijom, kinologijom, vrstama divljači, lovnim kalendarom.