• 00:00
  Iskovano u vatri
 • 01:00
  Američki sakupljači
 • 02:00
  Sami
 • 03:00
  Ljudi iz močvare
 • 03:55
  Grof za automobile
 • 04:20
  Borbe za skladišta
 • 04:45
  Borbe za skladišta
 • 05:10
  Zvezde zalagaonica
 • 05:35
  Zvezde zalagaonica
 • 06:00
  Grof za automobile
 • 06:25
  Američka restauracija
 • 07:15
  Drvoseče
 • 08:05
  Planinski ljudi
 • 09:00
  Borbe za skladišta
 • 09:30
  Borbe za skladišta
 • 10:00
  Zvezde zalagaonica Australija
 • 10:30
  Zvezde zalagaonica Australija
 • 11:00
  Zvezde zalagaonica
 • 11:30
  Zvezde zalagaonica
 • 12:00
  Američki sakupljači
 • 13:00
  Borbe za skladišta
 • 13:30
  Borbe za skladišta
 • 14:00
  Borbe za skladišta
 • 14:30
  Borbe za skladišta
 • 15:00
  Iskovano u vatri
 • 16:00
  Američki sakupljači
 • 17:00
  Sami
 • 18:00
  Ljudi iz močvare
 • 19:00
  Iskovano u vatri
 • 20:00
  Američki sakupljači
 • 21:00
  Sređivanje mašina u Nju Orleansu
 • 21:30
  Sređivanje mašina u Nju Orleansu
 • 22:00
  Iskovano u vatri
 • 23:00
  Iskovano u vatri
00:00

Iskovano u vatri

Četiri takmičara prave sekiru od ugljeničnog čelika, ali samo dvojica će doći do poslednjeg kruga gde će morati da naprave legendarno indijsko dvosečno ubadačno-posečno oružje.