• 00:50
  Agenti SHIELD-a
 • 01:45
  Atlanta
 • 02:10
  Porodični čovek
 • 02:30
  Porodični čovek
 • 02:55
  Nečujno
 • 03:40
  Mentalno
 • 04:25
  Agenti SHIELD-a
 • 05:10
  Atlanta
 • 05:35
  Simpsonovi
 • 06:00
  Nečujno
 • 06:50
  Moderna porodica
 • 07:15
  Moderna porodica
 • 07:40
  Moderna porodica
 • 08:05
  Moderna porodica
 • 08:30
  Agenti SHIELD-a
 • 09:25
  Simpsonovi
 • 09:55
  Bez ljutnje, molim
 • 10:20
  Bez ljutnje, molim
 • 10:50
  Kasl
 • 11:40
  Kasl
 • 12:35
  Havaji 5-0
 • 13:30
  24: Nasleđe
 • 14:25
  Bez ljutnje, molim
 • 14:55
  Bez ljutnje, molim
 • 15:20
  Moderna porodica
 • 15:50
  Moderna porodica
 • 16:15
  Moderna porodica
 • 16:40
  Moderna porodica
 • 17:10
  Bouns
 • 18:05
  Crna lista
 • 19:00
  Kasl
 • 20:00
  Kasl
 • 21:00
  Havaji 5-0
 • 22:00
  Kvantiko
 • 22:55
  Bouns
 • 23:55
  Crna lista
00:50

Agenti SHIELD-a

Fic i tim traže pomoć Asgardijana da bi otkrili tajne drevnog monolita koji je progutao Simonsovu, a agent Mej je na prekretnici i u ličnom i poslovnom životu.