• 00:50
  Imperija
 • 01:45
  U braku
 • 02:10
  Uspavana dolina
 • 02:55
  Domovina
 • 03:40
  Imperija
 • 04:25
  Uspavana dolina
 • 05:10
  Domovina
 • 06:00
  Domovina
 • 06:50
  Imperija
 • 07:40
  U braku
 • 08:05
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 08:30
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 09:00
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 09:25
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 09:55
  Bouns
 • 10:50
  Bouns
 • 11:40
  Bouns
 • 12:35
  Fleš
 • 13:30
  APB
 • 14:25
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 14:55
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 15:20
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 15:45
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 16:15
  Kasl
 • 17:10
  Mekgajver
 • 18:05
  Bouns
 • 19:00
  Bouns
 • 20:00
  Bouns
 • 21:00
  Nemilosrdni
 • 22:55
  Mekgajver
 • 23:55
  Kasl
00:50

Imperija

Kad Lušusu Lajonu, vlasniku muzičke kuće Imperija, dijagnostikuju fatalnu bolest, on mora da odabere jednog od trojice sinova da upravlja kompanijom, pa ih navede da se međusobno bore.