• 00:50
  Amerikanci
 • 01:45
  Braća u vojsci
 • 02:10
  Uspavana dolina
 • 02:55
  Domovina
 • 03:40
  Amerikanci
 • 04:25
  Uspavana dolina
 • 05:10
  Domovina
 • 06:00
  Domovina
 • 06:50
  Mornarički istražitelji: Los Anđeles
 • 07:40
  Braća u vojsci
 • 08:05
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 08:30
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 09:00
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 09:25
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 09:55
  Bouns
 • 10:50
  Bouns
 • 11:40
  Kasl
 • 12:35
  Fleš
 • 13:30
  Agenti SHIELD-a
 • 14:25
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 14:55
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 15:20
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 15:45
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 16:15
  Kasl
 • 17:10
  Mornarički istražitelji: Los Anđeles
 • 18:05
  Bouns
 • 19:00
  Bouns
 • 20:00
  Bouns
 • 21:00
  Fleš
 • 22:00
  Kvantiko
 • 22:55
  Mornarički istražitelji: Los Anđeles
 • 23:55
  Kasl
06:00

Domovina

Laže za Keri. Laže za Roja. A laže i Džesiki. Brodi će doživeti slom u pokušaju da održi pod kontrolom složene odnose. Suprotno naređenjima, Keri organizuje rizičnu intervenciju kako bi se oboje suočili sa svojim zbrkanim osećanjima.