• 00:45
  Imperija
 • 01:40
  U braku
 • 02:05
  Uspavana dolina
 • 02:50
  Domovina
 • 03:40
  Imperija
 • 04:25
  Uspavana dolina
 • 05:10
  Domovina
 • 06:00
  Domovina
 • 06:50
  Imperija
 • 07:40
  U braku
 • 08:05
  Simpsonovi
 • 08:30
  Simpsonovi
 • 09:00
  Simpsonovi
 • 09:25
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 09:55
  Bouns
 • 10:50
  Bouns
 • 11:40
  Bouns
 • 12:35
  Fleš
 • 13:30
  Uspavana dolina
 • 14:25
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 14:55
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 15:20
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 15:45
  Kako sam upoznao vašu majku
 • 16:15
  Kasl
 • 17:10
  Mekgajver
 • 18:05
  Bouns
 • 19:00
  Bouns
 • 20:00
  Bouns
 • 21:00
  Fleš
 • 22:00
  Agenti SHIELD-a
 • 22:55
  Mekgajver
 • 23:55
  Kasl
09:55

Bouns

Ljudski leš s tragovima metka bukvalno je istopljen u izgorelom kamionu, ali tim otkriva da žrtva nije stradala ni od metka ni od vatre.