• 00:20
  Napravi prototip
 • 01:10
  Napravi prototip
 • 02:00
  Napravi prototip
 • 02:48
  Kako to rade?
 • 03:12
  Kako to rade?
 • 03:36
  Kako to rade?
 • 04:00
  Fabrika hrane
 • 04:24
  Fabrika hrane
 • 04:48
  Fabrika hrane
 • 05:12
  Napravi prototip
 • 08:02
  Napravi prototip
 • 08:50
  Napravi prototip
 • 09:38
  Napravi prototip
 • 10:26
  Razotkrivanje mitova
 • 11:14
  Razotkrivanje mitova
 • 12:02
  Razotkrivanje mitova
 • 12:50
  Razotkrivanje mitova
 • 13:38
  Razotkrivanje mitova
 • 14:26
  Fabrika hrane
 • 14:50
  Fabrika hrane
 • 15:14
  Fabrika hrane
 • 15:38
  Fabrika hrane
 • 16:02
  Fabrika hrane
 • 16:26
  Kako to rade?
 • 16:50
  Kako to rade?
 • 17:15
  Kako to rade?
 • 17:40
  Kako to rade?
 • 18:05
  Kako to rade?
 • 18:30
  Kosmički sudari
 • 19:20
  Kosmički sudari
 • 20:10
  Kosmički sudari
 • 21:00
  Ekopolis
 • 21:50
  Ekopolis
 • 22:40
  Ekopolis
 • 23:30
  Ekopolis
00:20

Napravi prototip

Ekipa pokušava rešiti problem koji prebivalište na ostrvu predstavlja za dostavu pice. Testiraju samostalni auto koji pokušava dovesti picu preko mosta Bej.