• 00:20
  NASA-ini neobjašnjeni dosijei
 • 01:10
  Kako Zemlja funkcioniše
 • 02:00
  Pronalazački duh
 • 02:48
  Razotkrivanje mitova
 • 03:36
  Kako to rade?
 • 04:00
  Fabrika hrane
 • 04:24
  NASA-ini neobjašnjeni dosijei
 • 05:12
  Kako Zemlja funkcioniše
 • 06:00
  Kako to rade?
 • 06:26
  Šta bi moglo poći po zlu?
 • 07:14
  Razotkrivanje mitova
 • 08:02
  Kako Zemlja funkcioniše
 • 08:50
  Kako to rade?
 • 09:14
  Fabrika hrane
 • 09:38
  Nerazjašnjeni slučajevi
 • 10:26
  Šta bi moglo poći po zlu?
 • 11:14
  Razotkrivanje mitova
 • 12:02
  Kako to rade?
 • 12:26
  Fabrika hrane
 • 12:50
  Kako Zemlja funkcioniše
 • 13:38
  Pronalazački duh
 • 14:26
  NASA-ini neobjašnjeni dosijei
 • 15:14
  Razotkrivanje mitova
 • 16:02
  Kako Zemlja funkcioniše
 • 16:50
  Pronalazački duh
 • 17:40
  Razotkrivanje mitova
 • 18:30
  Sportska nauka
 • 19:20
  Kako to rade?
 • 19:45
  Fabrika hrane
 • 20:10
  Kako Zemlja funkcioniše
 • 21:00
  Sportska nauka
 • 21:50
  Pronalazački duh
 • 22:40
  Razotkrivanje mitova
 • 23:30
  Kako to rade?
 • 23:55
  Fabrika hrane
00:20

NASA-ini neobjašnjeni dosijei

Sonda se tajanstveno pokvari kad uđe u duboki svemir. Astronomi nalaze dokaz o nevidljivoj planeti u dalekom sunčevom sistemu.