• 00:20
  Izumi i otkrića koji su promenili svet
 • 01:10
  Kraljevi izgradnje
 • 02:00
  Kraljevi izgradnje
 • 02:48
  Kako to rade?
 • 03:12
  Kako to rade?
 • 03:36
  Kako to rade?
 • 04:00
  Fabrika hrane
 • 04:24
  Fabrika hrane
 • 04:48
  Fabrika hrane
 • 05:12
  Fabrika hrane
 • 05:36
  Fabrika hrane
 • 06:00
  Kako to rade?
 • 06:26
  Izumi i otkrića koji su promenili svet
 • 07:14
  Izumi i otkrića koji su promenili svet
 • 08:02
  Izumi i otkrića koji su promenili svet
 • 08:50
  Kraljevi izgradnje
 • 09:38
  Kraljevi izgradnje
 • 10:26
  Razotkrivanje mitova
 • 11:14
  Razotkrivanje mitova
 • 12:02
  Razotkrivanje mitova
 • 12:50
  Razotkrivanje mitova
 • 13:38
  Razotkrivanje mitova
 • 14:26
  Fabrika hrane
 • 14:50
  Fabrika hrane
 • 15:14
  Fabrika hrane
 • 15:38
  Fabrika hrane
 • 16:02
  Fabrika hrane
 • 16:26
  Kako to rade?
 • 16:50
  Kako to rade?
 • 17:15
  Kako to rade?
 • 17:40
  Kako to rade?
 • 18:05
  Kako to rade?
 • 18:30
  Svemirski pionir
 • 19:20
  Svemirski pionir
 • 20:10
  Svemirski pionir
 • 21:00
  Bliski susreti
 • 21:25
  Bliski susreti
 • 21:50
  Bliski susreti
 • 22:15
  Bliski susreti
 • 22:40
  Bliski susreti
 • 23:05
  Bliski susreti
 • 23:30
  Bliski susreti
 • 23:55
  Bliski susreti
00:20

Izumi i otkrića koji su promenili svet

Otkrijte kako je tragedija na Titaniku bila inspiracija za razvoj mobilnog telefona. Kako je ovaj izuzetni izum napravio revolucionarnu promenu u modernom svetu?