• 00:20
  Oružje budućnosti
 • 01:10
  Džo Rogan sve dovodi u pitanje
 • 02:00
  Porekla
 • 02:24
  Porekla
 • 02:48
  Razotkrivanje mitova
 • 03:36
  Oružje budućnosti
 • 04:24
  Džo Rogan sve dovodi u pitanje
 • 05:12
  Kako to rade?
 • 05:36
  Fabrika hrane
 • 06:00
  Kako to rade?
 • 06:26
  Džo Rogan sve dovodi u pitanje
 • 07:14
  Razotkrivanje mitova
 • 08:02
  Porekla
 • 08:26
  Porekla
 • 08:50
  Kako to rade?
 • 09:14
  Fabrika hrane
 • 09:38
  Oružje budućnosti
 • 10:26
  Razotkrivanje mitova
 • 11:14
  Džo Rogan sve dovodi u pitanje
 • 12:02
  Kako to rade?
 • 12:26
  Fabrika hrane
 • 12:50
  Porekla
 • 13:14
  Porekla
 • 13:38
  Oružje budućnosti
 • 14:26
  Džo Rogan sve dovodi u pitanje
 • 15:14
  Razotkrivanje mitova
 • 16:02
  Porekla
 • 16:26
  Porekla
 • 16:50
  Čudno, zar ne?
 • 17:40
  Razotkrivanje mitova
 • 18:30
  How Things Work
 • 19:20
  Kako to rade?
 • 19:45
  Fabrika hrane
 • 20:10
  Napravi prototip
 • 21:00
  How Things Work
 • 21:50
  Čudno, zar ne?
 • 22:40
  Razotkrivanje mitova
 • 23:30
  Kako to rade?
 • 23:55
  Fabrika hrane
00:20

Oružje budućnosti

Mek baca pogled na AS50, poluautomatsku snajper pušku, Vulkan i Ardvark uništivače mina i Fajr Skaut vazdušno vozilo bez posade. Ova oružja uvek će pronaći svoju metu.