• 00:20
  Domaća fabrika
 • 00:45
  Domaća fabrika
 • 01:10
  Energija za budućnost
 • 02:00
  Novi svet
 • 02:48
  Razotkrivanje mitova
 • 03:36
  Kako to rade?
 • 04:00
  Fabrika hrane
 • 04:24
  Domaća fabrika
 • 04:48
  Domaća fabrika
 • 05:12
  Energija za budućnost
 • 06:00
  Kako to rade?
 • 06:26
  Novi svet
 • 07:14
  Razotkrivanje mitova
 • 08:02
  Nevidljivi svetovi
 • 08:50
  Kako to rade?
 • 09:14
  Fabrika hrane
 • 09:38
  Domaća fabrika
 • 10:02
  Domaća fabrika
 • 10:26
  Novi svet
 • 11:14
  Razotkrivanje mitova
 • 12:02
  Kako to rade?
 • 12:26
  Fabrika hrane
 • 12:50
  Energija za budućnost
 • 13:38
  Novi svet
 • 14:26
  Domaća fabrika
 • 14:50
  Domaća fabrika
 • 15:14
  Razotkrivanje mitova
 • 16:02
  Energija za budućnost
 • 16:50
  Novi svet
 • 17:40
  Razotkrivanje mitova
 • 18:30
  You Have Been Warned
 • 19:20
  Kako to rade?
 • 19:45
  Fabrika hrane
 • 20:10
  Energija za budućnost
 • 21:00
  You Have Been Warned
 • 21:50
  Novi svet
 • 22:40
  Razotkrivanje mitova
 • 23:30
  Kako to rade?
 • 23:55
  Fabrika hrane
23:30

Kako to rade?

Kako prave jedan od najvećih izuma, sekiru? Kako seku, spajaju, zašivaju i lepe torbe za kurire i kako prave najbrže čamce za spasavanje?