• 00:45
  Marinci IX.
 • 01:30
  Mladi vukodlak V.
 • 02:15
  Mladi vukodlak V.
 • 03:00
  Havaji 5-0 III.
 • 03:45
  Havaji 5-0 III.
 • 04:30
  Mladi vukodlak IV.
 • 05:15
  Mladi vukodlak IV.
 • 06:30
  Ubistvo, napisala je XII.
 • 07:20
  Lepotica i zver III.
 • 08:10
  BROJ3VI VI.
 • 09:00
  Medium V.
 • 09:50
  Telo je dokaz I.
 • 10:45
  Marinci X.
 • 11:40
  Lepotica i zver III.
 • 12:30
  BROJ3VI VI.
 • 13:20
  Medium V.
 • 14:15
  Telo je dokaz I.
 • 15:10
  Marinci X.
 • 16:05
  Bela kraljica I.
 • 17:20
  BROJ3VI VI.
 • 18:15
  Medium V.
 • 19:10
  Telo je dokaz II.
 • 20:05
  Marinci X.
 • 21:00
  Sneč I.
 • 21:55
  Spisak klijenata I.
 • 22:50
  Svedoci II.
 • 23:55
  Hanibal I.
17:20

BROJ3VI VI.

FBI agent Don Eps, regrutuje svog mlađeg brata, matematičkog genija Čarlija da pomogne Birou u rešavanju brojnih slučajeva. Dva brata su neverovatno različita. Don je potpuno predan i posvećen svom poslu, dok mlađi Čarli, iako genijalan, čitav život pokušava da stekne divljenje svog starijeg brata. Don je iskusan u istragama, i vodi se uglavnom čvrstim dokazima i činjenicama, dok Čarli, profesor matematike na Kalifornijskom Univerzitetu, život posmatra kroz verovatnoću i jednačine. Međutim, uprkos ovim potpuno različitim pristupima životu, Don i Čarli će uspeti da, na najbolji način, iskombinuju ta dva različita pristupa i polja ekspertize i reše neke od najtežih slučajeva.