Nakon prvih mesec dana rada, Fondacija je intervjuisala značajan broj porodica širom Srbije za učešće u programu „JEZGRO”. Do sada je 17 porodica ušlo u pred-finalnu fazu selekcije, dok je proces evaluacije ispunjavanja kriterijuma za učešće u Programu u toku.

Prijavljivanje i selekcija će se nastaviti i u narednim mesecima.

Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju