U okviru programa podrške za decu zaposlenih u SBB-u, dodeljeno je šest nagrada od ukupno 10 planiranih za 2015. godinu.

U cilju nagrađivanja vrednog rada i motivisanja daljeg razvoja mladih talenata, SBB kompanija je osmislila program kojim nagrađuje najtalentovaniju decu svojih zaposlenih.

U toku 2015. godine planirano je nagrađivanje 10-oro dece izuzetnih dostignuća, a prema unapred utvrđenim kriterijumima. Za svako od 10-oro odabrane dece, SBB kompanija će izdvojiti po 150.000 dinara, što je 1,5 milion dinara na godišnjem nivou.
Komisija SBB-a je do sada izabrala šest najboljih i najuspešnijih mladih talenata koji su osvojili jedno od prva 3 mesta na republičkim ili takmičenjima višeg ranga.

Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju