Kompanija SBB i JP „Srbijašume“ osnažili “pluća grada” sa 2000 sadnica belog jasena

Zajedničkom akcijom kompanije SBB i JP „Srbijašume“, sa 2000 sadnica belog jasena na površini od jednog hektara, pošumljen je šumski park „Stepin lug“, koji se prostire na teritoriji opština Voždovac i Zvezdara. Akcija ozelenjavanja ovog lokaliteta realizovana je u ime svih korisnika SBB-a koji su odabrali „e-račun“ i tradicionalni način primanja papirnih računa zamenili elektronskim, ali i ekološki održivijim.

Kompanija SBB akcijom pošumljavanja nastoji da motiviše i ostale korisnike da pređu na „e-račun“ i tako doprinesu očuvanju i zaštiti životne sredine. Jedan hektar šume godišnje u proseku veže 15 tona ugljendioksida, oslobodi 11 tona kiseonika i filtrira 50-70 tona prašine.

Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju