Od 01.02. Fiber Power ponuda  više nije deo komercijalne ponude, odnosno neće biti dostupna za nove korisnike. Korisnicima koji već imaju Fiber Power pakete, njihova ponuda ostaje nepromenjena.

Zainteresovani korisnici Fiber Power-a mogu da se detaljno raspitaju o aktuelnoj ponudi koja je dostupna na lokaciji na kojoj žive putem kontakt centra ili u našim poslovnicama.

Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju