Cene paketa za poslovne korisnike će od 01.02.2017. godine biti povećane za 100 dinara (120 dinara sa PDV-om).

Nova cena odnosi se na sve Biz Smart, Biz Net i WiFi bar pakete u aktuelnoj ponudi.

Korisnici imaju pravo raskida ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, do kraja februara 2017. godine.

Predlažemo Vam Total TV ili D3i digitalnu televiziju